Quản lý chặt chẽ nuôi trồng thủy sản trong lồng, bè

Gốc
Chi cục Thủy sản Hà Nội cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra hiện tượng cá nuôi trong lồng, bè trên sông Hồng chết rải rác do môi trường, bệnh, dịch... gây thiệt hại cho người nuôi.

Dự kiến, xuất khẩu thủy sản năm 2018 đạt 8,8 tỷ USD

Để giảm thiệt hại về kinh tế, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Thủy sản Hà Nội đề nghị các hộ nuôi chủ động đăng ký nuôi trồng thủy sản trong lồng, bè theo quy định. Khi xảy ra thiên tai, bệnh, dịch, các hộ nuôi báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương. Đặc biệt, trường hợp môi trường biến động, các hộ nuôi chủ động lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường nước để xét nghiệm; đồng thời thông báo nhân viên thú y cấp xã hoặc các trạm thủy sản gần nhất về tình hình thiên tai, bệnh, dịch, môi trường...

Chi cục Thủy sản Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, đánh giá, quản lý chặt chẽ các hộ nuôi trồng thủy sản trong lồng, bè trên địa bàn, tránh tình trạng nuôi tự phát, không thực hiện đăng ký theo quy định…