Quản lý chặt chẽ, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất quốc phòng

Quản lý chặt chẽ, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất quốc phòng

Về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng kiên quyết thanh...

16 liên quan

Quản lý chặt chẽ, phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất quốc phòng

Về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng kiên quyết thanh...

16 liên quan

Thủ tướng: Quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả sử dụng đất quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Quốc phòng phải đi đầu, mẫu mực về cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao...

16 liên quan

Thủ tướng: Quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả sử dụng đất quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Quốc phòng phải đi đầu, mẫu mực về cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao...

16 liên quan

Thủ tướng: Thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Quốc phòng phải đi đầu, mẫu mực về cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao...

16 liên quan

Thủ tướng: Giữ ổn định quân đội, không để thế lực thù địch chống phá

Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ, giữ ổn định tình hình quân đội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống...

16 liên quan

Thủ tướng làm việc về việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong hoạt...

16 liên quan

Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác...

16 liên quan

Hội nghị Kinh tế Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 khu vực phía Nam

Sáng 13/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khai mạc Hội nghị Kinh tế Quốc phòng 6 tháng đầu...

16 liên quan

Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra, làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Ngày 12-7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc...

16 liên quan