Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng phải làm mẫu mực về cổ phần hóa, thoái vốn, bàn giao đất...

10 liên quan

Thủ tướng: Thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng: Thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng cần tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng...

10 liên quan

Thủ tướng: Thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng cần tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng...

10 liên quan

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt đất quốc phòng

Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ, giữ ổn định tình hình quân đội, không để các thế lực...

10 liên quan

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong thời...

10 liên quan

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong thời...

10 liên quan

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi các hợp đồng đất quốc phòng sai phạm, không hiệu quả

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong thời...

10 liên quan