Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Báo Nhân Dân
Gốc

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn của dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.