Quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Gốc
Về việc cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời Sở Xây dựng TP HCM tại công văn số 02 /BXD-QLN, ngày 27/01/2016 với nội dung như sau:

Quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và điều kiện, loại nhà ở thuộc diện không được bán thì Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để bổ sung quy định cụ thể vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở.

Đoan Trang

Tin nóng

Tin mới