Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Quản lý giá cần có luật”

Hanoinet- Pháp lệnh Giá hiện vẫn còn những nội dung chưa phù hợp với cam kết hội nhập, tính hiệu lực pháp lý chưa cao, môi trường pháp lý quản lý giá chưa đồng bộ và hoàn thiện.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=91365