Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quản lý học sinh, sinh viên bằng hồ sơ điện tử

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định sẽ áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng hồ sơ điện tử trong việc quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên tại tất cả các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp từ năm học 2007-2008.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218701/Default.aspx