Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quản lý kinh doanh ga

Báo Nhân Dân
Gốc

Theo Bộ Công thương, hoạt động kinh doanh ga trên thị trường hiện đang phát sinh nhiều bất cập như gian lận thương mại, san chiết nạp lậu, chiếm dụng trái phép chai (bình) chứa ga, nhái nhãn hiệu, giả thương hiệu... bán cho người tiêu dùng; nhiều vụ cháy nổ đã xảy ra, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng nêu trên là đến nay chưa có một văn bản pháp quy nào quy định về quản lý kinh doanh mặt hàng nhiên liệu này. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh ga theo cơ chế thị trường, phù hợp các cam kết quốc tế, bảo đảm an toàn cho xã hội, ổn định sản xuất và tiêu dùng là đòi hỏi cấp bách. Hoạt động kinh doanh ga trên thị trường rất đa dạng, tập trung vào một số khâu chủ yếu như xuất, nhập khẩu ga; sản xuất, chế biến ga; kinh doanh phân phối ga; tạm nhập tái xuất ga và kinh doanh dịch vụ ga. Do đó, quyền kinh doanh mặt hàng ga cần được xác định theo nguyên tắc thương nhân đủ điều kiện kinh doanh ở khâu nào thì hoạt động ở khâu đó, phù hợp thực tế cơ sở vật chất hiện có. Tuy nhiên, có một thực tế là đến nay cả nước chưa có quy hoạch tổng thể về phát triển cơ sở vật chất kinh doanh ga. Từng địa phương cũng chưa có quy hoạch riêng trên địa bàn nên quy hoạch này cần nhanh chóng xây dựng theo từng cấp. Việc sản xuất, chế biến ga cũng phải theo quy hoạch, dự án thiết kế phải được cấp thẩm quyền phê duyệt để tránh đầu tư nhỏ lẻ và công nghệ lạc hậu, nhưng huy động được mọi nguồn lực tham gia. Trong hoạt động kinh doanh ga, việc xuất, nhập khẩu ga đặc biệt quan trọng trong bình ổn thị trường về giá cả và chất lượng. Thương nhân hoạt động tại khâu này cần phải có cơ sở vật chất bảo đảm, đồng bộ, có hệ thống phân phối phù hợp quy mô kinh doanh. Bên cạnh đó, cần có quy định cụ thể về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân tham gia vào các khâu khác như làm trạm nạp ga, phân phối và kinh doanh dịch vụ ga (như thuê cảng, kho chứa, vận tải ...), tạm nhập tái xuất,... Việc xây dựng quy định về kinh doanh ga phải đạt mục tiêu điều chỉnh các hoạt động kinh doanh ga một cách tích cực. Trong đó, có phát triển cơ sở vật chất kinh doanh theo quy hoạch thống nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tổng thể cả nước, thu hút mọi nguồn lực, tạo thuận lợi, ổn định và an toàn cho người tiêu dùng. Đặc biệt là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần tích cực bình ổn thị trường.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152724&sub=152&top=37