Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quản lý riêng tiền gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có văn bản đề nghị các công ty chứng khoán thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131015&sub=57&top=38