Stress không chỉ là vấn đề khó chịu, nó còn là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức khỏe thậm chí dẫn đến cái chết. Khi xem xét vấn đề này, điều quan trọng nhất là làm thế nào quản lý được stress.