Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quản lý thị trường sẽ được sử dụng vũ khí

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Ngày 13/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/1/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19197