Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quản lý tốt blog để tránh bôi nhọ, kích động

Gốc

“Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu Chính phủ, Quốc hội quản lý tốt blog để hạn chế 2 bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc cá nhân lẫn nhau cũng như kích động và làm rối loạn xã hội”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời trực tuyến.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/8/96915.cand