Hình thái các mối đe dọa CNTT đã thay đổi một cách nhanh chóng trong vài năm trở lại đây. Trong khi những cuộc tấn công ngày trước chỉ đơn thuần là tạo các tiêu đề thì những cuộc tấn công ngày nay đã ...