Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan niệm tính cách của tuổi Tý

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

Tuổi Tý là tuổi tiên phong đứng đầu 12 con Giáp, là tuổi thuần dương, nên con người có nhiều dương tính, tánh tình khí khái quang minh lỗi lạc, nhưng lắm lúc cũng là người hồ đồ, thông minh hoạt bát, dù sanh nơi bần khổ thứ dân, cũng dễ có cốt cách phương phi đạo nghĩa.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/xuanmauty/35496/default.aspx