Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa quyết định gia hạn việc thực hiện nhiệm vụ của phái đoàn quan sát viên LHQ tại Gruzia thêm bốn tháng.