Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021

Đó là nội dung mà đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) khóa XX tổ chức sáng 21-12. Hội nghị lần này BTVTU tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 15 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ của các ban xây dựng Đảng Trung ương.

* Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết chương trình chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

* Chuẩn bị tổ chức hoạt động “Tuần cao điểm, Tết vì người nghèo”.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (BCH). Quy chế này đã được BTVTU, BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận đóng góp ý kiến và xin ý kiến đóng góp của 17 cơ quan Trung ương. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của BTVTU về thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, đến nay, đã có nhiều nội dung quy định mới của Trung ương được ban hành về cơ cấu, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến cụ thể về các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án, Kế hoạch để cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện. Đặc biệt tại Hội nghị lần này, BTVTU cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải giao các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa ý kiến tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh theo quy định. Đồng chí lưu ý đối với dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cần nghiên cứu kỹ, đồng thời lựa chọn tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia đã gửi về của các bộ, ngành Trung ương bảo đảm các dự thảo có nội dung đầy đủ, đúng quy định tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 12/2020 và thời gian tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2021. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Tập trung tham mưu, chuẩn bị, tổ chức tốt các hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2020 gắn với các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Đồng thời chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những nội dung thông tin báo chí phản ánh có liên quan đến tỉnh; đấu tranh phản bác các thông tin tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trong thời điểm chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, thực hiện tốt các nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nhất là thu hút các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp của tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngay khi Nghị quyết được ban hành. Tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Chuẩn bị thực hiện tốt các hoạt động “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo”.

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong dịp trước, trong và sau Tết. Tổ chức các hoạt động đối ngoại trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thúy Hằng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/quan-tam-cham-lo-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-ho-ngheo-trong-dip-tet-nguyen-dan-nam-2021-278781-97.html