Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan tâm chăm lo đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp công đoàn, những năm qua, quyền lợi về tiền lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho nữ công nhân viên lao động quận Bắc Từ Liêm luôn được đảm bảo.

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm hiện đang quản lý 242 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 9.315 đoàn viên công đoàn; trong đó tổng số đoàn viên nữ là 5.529 người.

Những năm qua, lực lượng nữ công nhân viên chức lao động quận đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí, năng lực của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận Bắc Từ Liêm tặng giấy khen cho nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà ”.

Nhận thức rõ vai trò của lao động nữ và hoạt động nữ công, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động quận đã tập trung chỉ đạo Công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công, tạo điều kiện để nữ công nhân viên chức lao động yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác, Liên đoàn Lao động quận xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện để nữ công nhân lao động được tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn liên quan đến lao động nữ.

Liên đoàn Lao động quận thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo - truyền thông về dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong nữ công nhân viên chức lao động; các hoạt động xã hội, hoạt động Câu lạc bộ Nữ công vẫn được duy trì theo kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức cho cán bộ nữ Công đoàn sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý IV tại Hòa Bình nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam…

Liên đoàn Lao động quận còn phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức 10 lớp truyền thông về dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong công nhân viên chức lao động cho hơn 900 lượt người tham dự; phối hợp với các phòng ban liên quan khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ ở 10 đơn vị có đông lao động nữ…

Thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục về giới nhằm nâng cao kiến thức về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của nữ công nhân viên chức lao động trong việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; quan tâm trang bị cho nữ công nhân viên chức lao động kiến thức giới, xây dựng nếp sống văn minh thanh lịch, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ nữ công với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quan-tam-cham-lo-doi-song-cho-nu-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-120215.html