(ANTĐ) - Chiều 28-5, Quốc hội bàn về dự thảo Luật Người khuyết tật (NKT). Trao đổi với phóng viên ANTĐ, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã cho biết:

Thay vì tổ chức những trường chuyên biệt như trước đây, nay chúng ta đã cho trẻ em khuyết tật (TEKT) học tập, sinh hoạt hòa nhập với trẻ em bình thường. Chỉ trừ những trường hợp nào đặc biệt, TEKT không hòa nhập được mới đưa các em vào trường chuyên biệt. Bên cạnh đó, TEKT được miễn giảm học phí và chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Đây là một trong những nét cơ bản về chính sách hỗ trợ TEKT. Lớp đào tạo nghề điện cho người khuyết tật - PV: Chính sách hỗ trợ TEKT thể hiện trong dự thảo Luật Người khuyết tật trình Quốc hội lần này có điểm gì mới? - Bà Trương Thị Mai: Tập trung vào một số chính sách lớn như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho TEKT. Về chính sách giáo dục được chia thành nhiều nhóm như: giáo dục hòa nhập, giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt, trong đó giáo dục hòa nhập là phương thức phổ biến. Đối với chính sách chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho TEKT quy định TEKT dưới 6 tuổi được miễn phí khi chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, chính sách dạy nghề cho TEKT cũng được quan tâm đề cập đến. - PV: Việc giúp người khuyết tật mưu sinh có được luật đề cập tới? - Bà Trương Thị Mai: Trước đây, Luật chỉ quy định NKT nặng và những NKT. Luật lần này tiến bộ ở chỗ, chúng ta đã chia làm 3 hạng khuyết tật là NKT nặng; khuyết tật đặc biệt nặng và NKT có thể tự chăm lo cho bản thân. 2 hạng khuyết tật nặng và NKT đặc biệt nặng phải có chính sách cụ thể. Luật lần này đổi mới ở chỗ là giao cho Chủ tịch UBND cấp xã, phường lập Hội đồng kiểm tra, cấp giấy xác nhận NKT. Dựa trên cơ sở đó, NKT tiếp cận với chính sách được tốt hơn! - PV: Xin cảm ơn bà!