ND - Theo thống kê sơ bộ, trong hai tháng (từ cuối năm 2008 đến hết tháng 2-2009), trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ.