Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan tâm, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri

Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, thời gian qua Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã theo sát đến cùng những kiến nghị thông qua việc đến tận cơ sở, những nơi khó khăn, xa xôi nhất để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, tận mắt khảo sát thực tế, để từ đó làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Trúc Linh

Mới đây nhất, để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII; tổ chức hội nghị giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 của HĐND tỉnh trước các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND tỉnh, nhằm rà soát, xác định những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cũng như các cơ quan, tổ chức liên quan trong giải quyết kiến nghị của cử tri; thống nhất các giải pháp, xác định rõ lộ trình để yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Trong đó có một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như, giải quyết dứt điểm việc chậm tiến độ của 2 dự án khu dân cư đầm Liên Minh và khu trung tâm dân cư thể thao công viên phường Quảng Yên (TX Quảng Yên) để nhân dân sớm ổn định cuộc sống; kiến nghị cử tri về việc đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý QL18 xử lý cống thoát nước cho đảm bảo; xem xét đầu tư xây dựng đập dâng nước Khe Ngày (huyện Bình Liêu) và hệ thống cấp nước cho các khu dân cư trong khu vực; nâng cấp, bố trí thêm trạm phát sóng điện thoại Viettel tại thôn Vạn Cả, xã Cái Chiên; khắc phục băng chuyền tải xi măng gây bụi và ô nhiễm môi trường trực tiếp đối với các hộ dân khu 5, phường Hà Khánh (TP Hạ Long)…

Ngay tại cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương giải trình và báo cáo phương án, lộ trình giải quyết những kiến nghị còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm. Sau hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận, Nghị quyết giám sát làm cơ sở theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng.

Theo đó, trên nguyên tắc mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND các cấp và các cơ quan liên quan đều phải được xem xét, giải quyết và trả lời cử tri rõ ràng, cụ thể, đúng thời gian quy định, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm… thời gian qua, cùng với sự tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Nhiều ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, ý kiến của đại biểu HĐND được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm chú trọng với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Nhiều kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng được UBND tỉnh kiên quyết chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ, những việc chưa giải quyết được ngay, có lộ trình, kế hoạch giải quyết cụ thể để thông báo cho cử tri biết. Kết quả giải quyết đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của Trung ương và được các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, để cử tri và nhân dân được biết, theo dõi, giám sát.

Theo đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh quán triệt, chỉ đạo, phân công cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị. Các sở, ngành, địa phương liên quan đã chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực trao đổi, phối hợp để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Nhiều kiến nghị của cử tri nằm trong khả năng giải quyết của cơ quan có thẩm quyền có thể giải quyết ngay, đã được quan tâm giải quyết nhanh chóng, có kết quả, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số kiến nghị của cử tri do những nguyên nhân khách quan, như: Về nguồn lực, bố trí vốn đầu tư, cơ chế chính sách, trình tự, thủ tục, GPMB, quy hoạch, đất đai, hoặc cần phải khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể... chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ để thông tin tới cử tri, hoặc xác định thời gian cụ thể để các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, khảo sát một số dự án trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tháng 10/2020. (Ảnh: Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; chỉ đạo, yêu cầu cơ quan chức năng liên quan chủ động, tích cực xem xét giải quyết, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm đúng quy định. Các kiến nghị của cử tri cơ bản đã được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, chỉ đạo giải quyết đảm bảo tiến độ, nội dung yêu cầu theo quy định và chỉ đạo của tỉnh.

Tổng số kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh và số kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm từ kỳ họp thứ 13 và Kỳ họp thứ 15 (theo Nghị quyết số 280/NQ-HĐND) là 87 kiến nghị. Đến nay, đã có 36/87 kiến nghị đã được giải quyết xong dứt điểm. Các kiến nghị còn lại do liên quan đến sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; một số kiến nghị thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (phân cấp nhiệm vụ chi phát triển); một số kiến nghị phải báo cáo, xin ý kiến của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy; một số kiến nghị chưa có nguồn lực thực hiện… do đó chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra thực tế, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai.

Có thể thấy, các sở, ban, ngành, địa phương, với trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị. Thủ trưởng các đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết và ký văn bản trả lời, bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tất cả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của công dân được tổng hợp thành báo cáo hoặc chuyển thành ý kiến chất vấn tại các kỳ họp để yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải trình, đề xuất biện pháp giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát, hoặc giao cho các ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát. Việc tổ chức giám sát trực tiếp đã mang lại hiệu quả cao, đề xuất được các kiến nghị xác đáng, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ kiện phức tạp, kéo dài.

Hoài Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202012/quan-tam-giai-quyet-thau-dao-cac-kien-nghi-cua-cu-tri-2512104/