Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan tâm nâng cao chất lượng rà soát, thẩm định văn bản

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo buổi kiểm điểm. Ảnh: S.H

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo buổi kiểm điểm. Ảnh: S.H

Năm 2022, lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố đẩy mạnh triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Ðồng thời, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong ngành. Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức các cuộc họp để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của công chức, viên chức; thực hiện cơ chế phân công rõ ràng từng đồng chí lãnh đạo Sở trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của công chức, viên chức…

Lãnh đạo Sở cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác phối hợp giữa một số sở, ngành đôi lúc chưa chặt chẽ, kịp thời; tình trạng thiếu nguồn nhân lực là đấu giá viên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản…

Phát biểu chỉ đạo buổi kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Xuân Hải đề nghị lãnh đạo Sở tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ UBND thành phố giao, nhất là khắc phục hạn chế trong chuyên môn, quan tâm nâng cao chất lượng rà soát, thẩm định văn bản theo quy định. Ðồng thời tập trung tham mưu UBND thành phố thể chế hóa các văn bản; tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề được giao quản lý. Lãnh đạo Sở cần quan tâm thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động cơ quan…

S.H