Quan tâm phát triển lực lượng công an ở cơ sở

Gốc
Nhằm đánh giá tình hình ANTT tại các địa bàn, qua đó khẳng định sự cần thiết của việc triển khai Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an các xã trên địa bàn”, CATP Hà Nội đã tổ chức hội thảo lần thứ nhất dự thảo Đề án này.

ANTĐ

Tin nóng

Tin mới