Quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân

Gốc
Chiều 24-10, tại Hà Nội, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp mặt Đoàn đại biểu đại diện các nhà quản lý tiêu biểu tham dự Hội nghị các nhà quản lý có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện và đánh giá cao những đóng góp của các nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Các đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân... đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo và tham gia xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng. Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu bằng tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ của mình sẽ đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; có những đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất...

TTXVN

Tin nóng

Tin mới