Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quận Tây Hồ: Hồ sơ vi phạm quản lý sử dụng đất tồn tại nhiều

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, trong số 204 đơn vị sử dụng đất trên địa bàn, có 22 đơn vị được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 543843,9m2 để thực hiện dự án, nhưng chưa tổ chức thực hiện hoặc sử dụng không đúng muc đích.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=39925