Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quận Tây Hồ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Gốc

KTĐT - Ngày 17/11, quận Tây Hồ đã sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 1 của Thành ủy (khóa XIV) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" và khen thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc.

Sau 3 năm thực hiện, Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tham mưu giúp đỡ cấp ủy, đề xuất chính quyền chăm lo tốt hơn đến thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh quá trình xã hội hóa công tác thanh niên.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/312393/quan-tay-ho-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-thanh-nien.aspx