Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quán triệt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XIII) cho đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản và các văn nghệ sĩ, trí thức

Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp Các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở 223 điểm cầu trong toàn quốc, với hơn 15.800 đại biểu tham gia. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính ở TP Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư truyền đạt 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, yêu cầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này còn được mở rộng hơn, đó là gắn liền giữa đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên với việc chống tham nhũng, tiêu cực. “Tiêu cực chính là nguồn gốc của suy thoái, biến chất. Nếu cán bộ, đảng viên có tư tưởng công thần, ham địa vị thì dễ sa vào suy thoái, lạm dụng quyền lực, vi phạm pháp luật. Tiêu cực là môi trường của suy thoái”, đồng chí Phùng Hữu Phú nói.

Mức độ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Ban Chấp hành T.Ư đặt ra lần này cũng kiên quyết hơn. Không chỉ dừng ở việc ngăn chặn, đẩy lùi mà phải xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm.

Đối với Quy định số 37 về 19 điều đảng viên không được làm, theo Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, quy định lần này có sự sắp xếp, điều chỉnh về bố cục theo hướng chặt chẽ, rành mạch hơn nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII).

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú quán triệt một số nội dung tại hội nghị TƯ 4 (khóa XIII) của Đảng.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú quán triệt một số nội dung tại hội nghị TƯ 4 (khóa XIII) của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp Các hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của mình, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của các Kết luận, Quy định trên; mở rộng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản trong công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài về nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIII).

Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để cụ thể hóa, thể chế hóa để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng tinh thần hội nghị đã đề ra.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn học nghệ thuật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện của đội ngũ chuyên gia, đội ngũ trí thức…

Tin, ảnh: Thành Nam

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/382146/quan-triet-nghi-quyet-tu-4-khoa-xiii-cho-doi-ngu-lanh-dao-co-quan-bao-chi-xuat-ban-va-cac-van-nghe-si-tri-thuc.html