Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

ND – Báo Nhân Dân xin giới thiệu cùng bạn đọc tổng thuật ý kiến phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 - CT/T.Ư ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111493&sub=50&top=37