Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan trọng là giải pháp thực hiện

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Cả người hỏi và người trả lời đều đã rút kinh nghiệm từ ngày hôm trước nên phiên họp tránh được sự diễn giải dài dòng và đi thẳng vào các vấn đề "nóng", do đó đã sôi động hơn...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.46536.qdnd