(HNM) - Trong 2 ngày 8 và 9-10, Quận ủy Ba Đình và Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết (NQ) Hội nghị TƯ 7, NQ 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X)... tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận, phường và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn.