TPHCM công bố quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác cán bộ

TPHCM công bố quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác cán bộ

Trao quyết định bà Trần Kim Yến giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

Trao quyết định bà Trần Kim Yến giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

Đồng chí Trần Kim Yến được công nhận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Đồng chí Trần Kim Yến được công nhận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Bà Trần Kim Yến được công nhận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Bà Trần Kim Yến được công nhận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu làm Bí thư Quận ủy Quận 1

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu làm Bí thư Quận ủy Quận 1

Xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt

Xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt

Đồng chí Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1; Đồng chí Trần Kim Yến được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1; Đồng chí Trần Kim Yến được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Bà Trần Kim Yến làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

Bà Trần Kim Yến làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1

TP.HCM điều động bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận 1

TP.HCM điều động bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Bí thư Quận 1

Bà Trần Kim Yến làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Bà Trần Kim Yến làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Đồng chí Trần Kim Yến giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Đồng chí Trần Kim Yến giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Bí thư Quận ủy quận 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Bí thư Quận ủy quận 1

Bà Trần Kim Yến làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Bà Trần Kim Yến làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Bà Tô Thị Bích Châu làm Bí thư Quận ủy quận 1

Bà Tô Thị Bích Châu làm Bí thư Quận ủy quận 1

Quan lộ của tân Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu

Quan lộ của tân Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu
Quan lộ của tân Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu
Quan lộ của tân Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu

Quan lộ của tân Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Củng cố, kiện toàn và đào tạo cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ kế tiếp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Củng cố, kiện toàn và đào tạo cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ kế tiếp

Bà Tô Thị Bích Châu làm bí thư Quận ủy quận 1

Bà Tô Thị Bích Châu làm bí thư Quận ủy quận 1