(VH- Là hội nghị quốc tế về dịch thuật văn học do Hội Nhà văn VN tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh vào đầu năm 2010.

Theo thông tin từ Hội Nhà văn VN, dự kiến hội nghị này sẽ thu hút sự tham gia của các dịch giả, nhà văn, nhà phê bình – lý luận của khoảng 39 quốc gia. Bên lề hội nghị còn có Triển lãm sách văn học dịch ở VN và các sách VN đã được dịch ở nước ngoài.