QUẢNG BÌNH: 72 XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Gốc
Năm 2019, tỉnh Quảng Bình có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thu ngân sách trên 5.180 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt hơn 15 % kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%. Hiện Quảng Bình có 72 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2016- 2021

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/12/quang-binh72-xa-dat-tieu-chi-nong-thon-moi/278956