Quảng Bình cần xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ

Thời gian gần đây, tại rừng phòng hộ khu vực thượng nguồn suối Chà Rào, tiểu khu 554 xã Trường Sơn do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) quản lý xảy ra vụ phá rừng. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quang-binh-can-xu-ly-nghiem-vu-pha-rung-phong-ho-44881.htm