Quảng Bình: Chấm dứt việc bố trí viên chức trong các cơ quan hành chính

Gốc
GD&TĐ - Kể từ ngày 1/1/2017, tỉnh Quảng Bình sẽ chấm dứt việc tuyển dụng viên chức và không ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước (trừ trường hợp hợp đồng lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015).

Quảng Bình: Chấm dứt việc bố trí viên chức trong các cơ quan hành chính - Ảnh 1

Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tại công văn số 2217/UBND-NC về việc chấm dứt việc bố trí viên chức trong các cơ quan hành chính.

Căn cứ các quy định của Chính phủ về việc quản lý công chức, viên chức và kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016. Đồng thời để giảm dần số lượng viên chức trong các cơ quan hành chính, đảm bảo đến năm 2021 không còn viên chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, báo cáo tình hình sử dụng biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính; số lượng, danh sách, thời gian tuyển dụng vào viên chức và hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp tại các cơ quan hành chính trực thuộc.

Trên cơ sở biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao và số lượng công chức, viên chức hiện có, xây dựng lộ trình để tuyển dụng vào công chức và bố trí sang các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có) đối với viên chức trong các cơ quan hành chính từ năm 2017 đến năm 2021;

Đối với các cơ quan, đơn vị còn biên chế công chức chưa tuyển dụng thì tiến hành rà soát những viên chức hiện đang công tác đủ điều kiện, tiêu chuẩn để lập danh sách đề nghị tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

Đối với những đơn vị sự nghiệp trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng viên chức thì tiến hành điều động viên chức trong các cơ quan hành chính (nếu có) sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc phù hợp với vị trí việc làm; nếu còn chỉ tiêu mới được tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp.

Kể từ ngày 1/1/2017, chấm dứt việc tuyển dụng viên chức và không ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước (trừ trường hợp hợp đồng lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, điều chỉnh số biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính đã được giao nhưng chưa tuyển dụng và biên chế ở những vị trí đã được tuyển dụng vào công chức hoặc điều động sang các đơn vị sự nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát số biên chế sự nghiệp đã được UBND tỉnh giao tại các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, có phương án và lộ trình sắp xếp, bố trí để có sự thống nhất quản lý chung trong toàn tỉnh theo quy định của Chính phủ.

(Nguồn văn bản UBND tỉnh Quảng Bình)

Tin nóng

Tin mới