Trong những ngày qua, cùng với việc tập trung khắc phục những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do đợt rét đậm, và mưa kéo dài gây ra, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ở tỉnh Quảng Bình đã và đang có rất nhiều cố gắng, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, cùng chung tay góp sức, giải quyết khó khăn về đời sống cho nhân dân trong kỳ giáp hạt mà đặc biệt là trong dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 với quyết tâm: Không để hộ gia đình nghèo nào không có tết.