Quảng Bình: HS bỏ học vì...không được lên lớp?

Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, các trường THCS Đại Trạch, Hưng Trạch, Thanh Trạch, Nhân Trạch, Hoàn Trạch… mỗi trường có vài chục học sinh bỏ học. Hầu hết các em đều nằm trong nhóm bị ở lại lớp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/145031