LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác công đoàn ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Quang Binh: Tap huan nghiep vu can bo cong doan - Anh 1

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình chúc mừng kết quả của các học viên sau lớp tập huấn. Ảnh: Lê Phi Long

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên, đối tượng là những đồng chí bán chuyên trách công đoàn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên đã đượctiếp thu các nội dung về nghiệp vụ CĐ, như: Những vấn đề cơ bản về CĐVN; công tác tổ chức của cán bộ CĐCS; công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ công tác vận động nữ CNVCLĐ của công đoàn cơ sở; luật BHXH sửa đổi và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách, vai trò, trách nhiệm của chủ tịch CĐCS trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CĐ...

Kết quả, 100% học viên đều đạt yêu cầu đề ra, trong đó có 25% đạt loại giỏi.

Ông Nguyễn Lương Bình – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình – cho biết, thông qua lớp tập huấn đã giúp cho các cán bộ làm công tác CĐ hiểu thêm những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết cho người cán bộ CĐCS, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động CĐ của mình ở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quang Binh: Tap huan nghiep vu can bo cong doan - Anh 2

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình chúc mừng kết quả của các học viên sau lớp tập huấn. Ảnh: Lê Phi Long