Quảng Bình: Tập trung chống thất thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

ng Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết: Xuyên suốt 2 quý đầu năm 2022, ngành Thuế đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản và chống chuyển giá.

Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình Đoàn Vĩ Tuyến báo cáo tóm tắt kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022.

Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình Đoàn Vĩ Tuyến báo cáo tóm tắt kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, ngành Thuế và các đơn vị liên quan đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế có phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản; các tổ chức hành nghề công chứng có liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Cùng với các hoạt động thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế đang triển khai Đề án Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát tốt hơn công tác chống thất thu thuế từ các giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh đã giám sát chặt chẽ việc khai lại đúng giá thực tế chuyển nhượng của các hồ sơ; phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh đã chỉ đạo các phòng công chứng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Ông Phạm Văn Thọ - Trưởng phòng Thanh tra, Kiểm tra thuế (Cục Thuế tỉnh Quảng Bình) cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Quảng Bình về công tác chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các giải pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và công tác rà soát hồ sơ kê khai theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”, tính đến ngày 20/6/2022, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh 2.421 lượt hồ sơ khai thuế với số tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản phải nộp tăng thêm hơn 20,6 tỷ đồng, trong đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 16,5 tỷ đồng và lệ phí trước bạ nhà đất đạt 4,1 tỷ đồng.

Đơn cử như Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, sau 02 tháng triển khai, từ ngày 01/4 - 31/5/2022, tổng số hồ sơ đã xử lý, phát hiện điều chỉnh giá 1.551 hồ sơ; số thuế thu nhập cá nhân phát hiện tăng thêm 6,4 tỷ đồng; lệ phí trước bạ tăng thêm 1,6 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế đã thực hiện xử lý 125 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 34,7% kế hoạch. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra tại cơ quan thuế là 18,1 tỷ đồng.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh nhiều năm trở lại đây phát triển mạnh. Ngày càng có nhiều khu quy hoạch được thực hiện với quy mô lớn, thu hút nhiều người dân tham gia đấu giá, mua bán. Theo đó, số lượng giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản tăng cao, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro trong thất thu thuế.

Tình trạng thất thu thuế trong các giao dịch bất động sản đa phần do khi ký kết hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng các bên đã thỏa thuận ghi giá thấp hơn so với giao dịch thực tế để giảm số tiền thuế, phí phải nộp theo quy định của Nhà nước.

Đầu tháng 5/2022, Cục Thuế tỉnh ban hành Kế hoạch số 2012/KH-CTQBI để thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác quản lý chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ vai trò của công tác tuyên truyền.

Kiểm soát chặt thị trường bất động sản, hạn chế rủi ro thất thu thuế khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng đất nền, nhà ở.

Kiểm soát chặt thị trường bất động sản, hạn chế rủi ro thất thu thuế khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng đất nền, nhà ở.

Đặc biệt, trong năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng nhằm phát hiện các hồ sơ công chứng có dấu hiệu “ký gửi”, “ký chờ”; kê khai giá chuyển nhượng tại hợp đồng công chứng thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng nhằm trốn thuế để chuyển cho Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh xác minh, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Qua thống kê, toàn tỉnh có 08 tổ chức hành nghề công chứng và 17 công chứng viên. Bên cạnh nâng cao ý thức cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thì vấn đề quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng cũng là giải pháp hiệu quả chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản.

Nhất Linh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-tap-trung-chong-that-thu-thue-tu-chuyen-nhuong-bat-dong-san-334697.html