ND - Hàng nghìn ha sắn của huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị bão số 7 và những đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua làm hư hỏng nặng. Để giúp người dân khắc phục hậu quả, Công ty cổ phần Bình Lợi đã thực hiện thu mua sắn sớm trước thời vụ một tháng, với giá 800 đồng/kg, tăng gấp rưỡi giá thu mua năm trước.