Ngày 18/1, BQL Khu kinh tế Quảng Bình cho biết, trong năm 2016, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có 25 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 5.372 tỷ đồng. Trong đó, có 20 dự án đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký 3.411 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Năm, Trưởng BQL Khu kinh tế Quảng Bình, trong năm 2016 vừa qua, tình hình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đạt được những kết quả tích cực, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế được chú trọng đầu tư xây dựng. Đặc biệt, dấu ấn tích cực nhất là môi trường đầu tư kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế của Tỉnh được cải thiện; nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả; hoạt động xúc tiến có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, tích cực, hiệu quả thực chất.

Quang Binh: Tong thu hut dau tu tai cac khu cong nghiep, khu kinh te dat hon 5.000 ty dong - Anh 1

Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Quảng Bình

Trong năm, công tác thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn đạt kết quả khả quan. Đã có 25 dự án đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký đạt 5.372 tỷ đồng. Trong đó, có 20 dự án đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký 3.411 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo BQL Khu kinh tế Quảng Bình, trong năm 2017, BQL Khu kinh tế tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng vào việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở hoàn thiện các dự án của những năm trước chuyển sang nhằm đảm bảo hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế được cơ bản đồng bộ. Công tác xúc tiến đầu tư vẫn sẽ tiếp tục thực hiện theo hướng đổi mới, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, chủ động kết nối gặp gỡ và kêu gọi các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh.

“ Về cơ bản, trong năm 2017, Ban sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động theo định chướng chỉ đạo của Tỉnh. Đối với các dự án đã đăng ký vào, Ban sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện thuận lợi các dự án,” ông Năm cho biết.

Ngọc Tân