Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng cáo trên đầu hói sẽ được trả 666 USD

Gốc

Hanoinet - Các hành khách "ít tóc" này sẽ được trả khoảng 666 USD cho mỗi biển quảng cáo bằng đầu.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=93326