'Bạn bè hỏi: “Sao không về nhà ăn cơm?” vì thường thấy tôi hay dùng bữa ở Highland hay đâu đó. Tôi nghĩ đó là tại mình, chính tôi đã không tạo ra cuộc sống gia đình.' - Quang Hải tâm sự về 8 năm sống chung với Hải Yến.