SGTT - Ngày 27.5, ông Vũ Đình Niên, giám đốc công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Nam cho biết hàng trăm hécta lúa xuân hè tại các địa phương phía bắc của tỉnh hiện đang thiếu nước trầm trọng.

Mực nước trên các sông và các hồ chứa đều thấp hơn mực nước chết nên các trạm bơm phía hạ nguồn tại huyện Duy Xuyên và huyện Điện Bàn bị nhiễm mặn, phải bơm cầm chừng. Tại trạm bơm Tứ Câu trên sông Vĩnh Điện thuộc huyện Điện Bàn, độ mặn đã lên 2 – 4‰ nên phải ngưng hoạt động từ giữa tháng 5, làm cho 400ha lúa có nguy cơ chết. Hơn 80ha tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên không thể xuống giống do thiếu nước.