Đến với đồng bào Cơtu các huyện vùng tây đất Quảng, chúng tôi được nghe kể khá chi tiết và rành mạch về truyền thống ca hát của địa phương. Đồng bào Cơtu sẽ mãi mãi không quên những “giọng ca vàng” như ATùng Vẻ (thôn Gừng, thị trấn P'rao) và nhiều cụ cao niên khác.