Quảng Nam cần tập trung tháo gỡ khó khăn để đạt tốc độ tăng trưởng 13%

Gốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quảng Nam cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho hơn 2.000 doanh nghiệp của tỉnh duy trì sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, để đạt tốc độ tăng trưởng 13% như đã đề ra trong năm nay.

Tin nóng

Tin mới