31.10 là thời hạn để các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách hoàn chỉnh khối lượng, giải ngân, nếu không sẽ bị cắt vốn, chuyển sang các dự án khác. Đó là chỉ thị do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành hôm qua 15.10.

Tuy nhiên, địa phương cũng gia hạn đợt 2 (đến trước ngày 30.11). Với gần 2.200 tỉ đồng vốn do T.Ư bố trí, hiện Quảng Nam mới giải ngân hơn 940 tỉ đồng, trong đó 75 dự án chưa giải ngân đồng nào. Các đơn vị thi công không thực hiện đúng cam kết, yếu kém năng lực sẽ không được tham gia đấu thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Quảng Nam những năm tiếp theo. Hứa Xuyên Huỳnh