Quảng Nam: Chấn chỉnh hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng trên địa bàn huyện Núi Thành

Tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Núi Thành, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản tại các khu vực mỏ đá Hòa Đông và mỏ đá Hưng Long ở thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành chấm dứt ngay việc tập kết, chế biến khoáng sản và di dời toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm đá xây dựng, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến khoáng sản ra khỏi khu vực đang sử dụng trái phép trước ngày 30/8/2022. Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hòa Đông và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Uy vẫn chưa hoàn thành việc di dời theo yêu cầu.

Khai thác đá xây dựng (ảnh minh họa).

Khai thác đá xây dựng (ảnh minh họa).

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh. Giao UBND huyện Núi Thành và Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và Công an huyện Núi Thành làm việc, yêu cầu 02 doanh nghiệp nêu trên khẩn trương tổ chức di dời toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm đá xây dựng còn lại và máy móc, thiết bị, nhà xưởng ra khỏi khu vực hiện đang hoạt động trước ngày 30/9/2022. Trường hợp các doanh nghiệp không chấp hành thực hiện đúng thời gian quy định, giao UBND huyện Núi Thành, Công an tỉnh và các ngành liên quan có biện pháp xử lý nghiêm, kiên quyết.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Nam chỉ đạo Điện lực Núi Thành chấm dứt ngay việc cung cấp điện cho các hoạt động xay nghiền, sản xuất đá của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hòa Đông và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Uy tại khu vực mỏ đá Hòa Đông và các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng trái phép khác trên địa bàn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện Núi Thành theo dõi, kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hòa Đông và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Uy khẩn trương di dời toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm đá xây dựng và máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực hiện đang sử dụng trái phép tại mỏ đá Hòa Đông đúng thời hạn nêu trên theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, đất đai, môi trường trên địa bàn quản lý, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm việc với các doanh nghiệp hiện nay đang khai thác các mỏ đá ở phía Tây đường cao tốc, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn chỉnh thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Tây đường cao tốc, phục vụ vận chuyển máy móc, thiết bị, sản phẩm đá từ nguồn vốn của các doanh nghiệp.

Đối với việc hoàn thổ, phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác trước khi giải quyết việc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo chủ trương của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Nhựa đường Minh Đạt khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đá Hòa Đông để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 - chủ mỏ đá Suối Mơ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam - chủ mỏ đá Granitogneis thôn Hòa Vân thực hiện hoàn thành việc hoàn thổ, phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác trước khi giải quyết việc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo chủ trương của UBND tỉnh.

Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường và Công ty TNHH MTV Xây dựng Vận tải Hùng Vương, yêu cầu các đơn vị này chấp hành thực hiện việc hoàn thổ, phục hồi môi trường tại mỏ đá núi Răng Cưa, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành theo quy định.

Trường hợp các đơn vị không thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Núi Thành nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện việc tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện hoàn thổ, cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng cửa mỏ trong hoạt động khoáng sản và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định và giấy phép môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra theo dõi để xử lý nghiêm các hành vi phạm trong hoạt động mua, bán, chế biến, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và sử dụng vật liệu nổ của các doanh nghiệp hoạt động khai thác đá xây dựng trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành theo đúng quy định. Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đá xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế khai thác đã được thẩm định, phê duyệt. Đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị khai thác không đúng thiết kế, không đảm bảo an toàn.

Hải Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-nam-chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-che-bien-da-xay-dung-tren-dia-ban-huyen-nui-thanh-339554.html