(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh vào ngày 4-3, Sở LĐ-TB&XH tỉnh này cho biết, qua 5 năm thực hiện chính sách BHTN, quy mô đối tượng tham gia BHTN trên địa bàn tỉnh tăng nhanh qua các năm. Năm 2009 chỉ có 1.382 cơ quan, tổ chức với 68.159 người tham gia đóng BHTN thì đến cuối năm 2013 đã có 2.038 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia với 95.816 người đóng BHTN. Đến thời điểm này đã có 18.355 lượt người có quyết định hưởng trợ cấp BHTN, bằng 99,11% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN.

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh vào ngày 4-3, Sở LĐ-TB&XH tỉnh này cho biết, qua 5 năm thực hiện chính sách BHTN, quy mô đối tượng tham gia BHTN trên địa bàn tỉnh tăng nhanh qua các năm. Năm 2009 chỉ có 1.382 cơ quan, tổ chức với 68.159 người tham gia đóng BHTN thì đến cuối năm 2013 đã có 2.038 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia với 95.816 người đóng BHTN. Đến thời điểm này đã có 18.355 lượt người có quyết định hưởng trợ cấp BHTN, bằng 99,11% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN.

Th. Hà