Quảng Nam: Đã hoàn thành hơn 1.450 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đến tháng 7/2022, Quảng Nam đã đưa 1.456 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để phục vụ người dân.

 Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) Quảng Nam

Trong số 1.456 dịch vụ công trực tuyến được đưa lên Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Nam có 26 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.433 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hoàn thành việc kết nối thông suốt với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Trung ương chia sẻ để khai thác dữ liệu, phục vụ vận hành các hệ thống thông tin của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân toàn dân trên địa bàn tỉnh; cập nhật thông tin định danh, số điện thoại người dân; tổ chức đào tạo, triển khai phần mềm; cập nhật dữ liệu lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Thời gian qua, việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số tại Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, sóng thông tin di động đã phủ 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đường truyền cáp quang đến 100% số xã. Toàn tỉnh có 1.188.209 thuê bao điện thoại, trong đó, số thuê bao di động là 1.161.983, internet là 159.764.

Đặc biệt, hầu hết các ngành, địa phương trên địa bàn đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ban hành kế hoạch chuyển đổi số theo lộ trình của tỉnh và Trung ương. Toàn tỉnh có 569 thôn, khối phố đã thành lập tổ công nghệ cộng đồng.

Hoạt động chuyển đổi số đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến huyện, xã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành công việc, đáp ứng sự hài lòng trong nhân dân.

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/quang-nam-da-hoan-thanh-hon-1-450-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-4-post158467.html