Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành sắp xếp, ổn định dân cư miền núi

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nhu cầu bố trí dân cư trên địa bàn miền núi của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 còn rất lớn với hơn 7.800 hộ, trong đó gần 2.360 hộ vùng thiên tai cần phải di dời.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Đặt mục tiêu đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nhu cầu bố trí dân cư trên địa bàn miền núi của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 còn rất lớn với hơn 7.800 hộ, trong đó gần 2.360 hộ vùng thiên tai cần phải di dời, bố trí sắp xếp để đảm bảo an toàn.

Ở giai đoạn 2016 - 2020, quá trình triển khai các cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Đó là, đối tượng hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư quá rộng, chưa cụ thể, chưa có quy định về điều kiện được hỗ trợ. Một số nội dung, mức hỗ trợ chưa phù hợp, chưa sát với thực tế…

Quảng Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành sắp xếp, ổn định dân cư miền núi.

Theo dự thảo Đề án, kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, khoảng 968 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho hộ sắp xếp, ổn định dân cư khoảng gần 965 tỷ đồng.

Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết Đề án về cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 có cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, nhất là vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.

“Tập trung thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư, ổn định sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch khác nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; ổn định về chỗ ở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội khu vực miền núi. Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn miền núi của tỉnh” - ông Phạm Viết Tích nói./.

Long Phi/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-nam-dat-muc-tieu-den-nam-2025-hoan-thanh-sap-xep-on-dinh-dan-cu-mien-nui-876123.vov